ActivExpression

Geordend communiceren

Direct interactief communiceren met je hele klas, zonder dat leerlingen door elkaar hoeven roepen. Laat ze woorden, zinnen, symbolen en nummers invoeren en deel de informatie direct met de hele klas. Zo test je kennis en begrip op een diepgaand niveau. En leuk dat ze dat vinden!

ACTIVexpression is bedoeld voor leerlingen vanaf groep 7. Kinderen vanaf deze leeftijd zijn al bekend met sms’en, het principe waarop ACTIVexpression gebaseerd is. De verwachting is dat deze minimumleeftijd nog wat zal dalen, omdat kinderen steeds jonger bekend raken met moderne communicatie  zoals mobiele telefonie. De kiesapparaten kunnen geregistreerd worden, maar er kan ook anoniem gewerkt worden. De antwoorden worden naar de sofware gestuurd, waarna de gegevens op het bord getoond worden. Antwoorden zijn met verschillende mogelijkheden op te slaan op de computer, bijvoorbeeld in Excelsheets of op de flipcharts.
Er zijn verschillende mogelijkheden om vragen te stellen:

  • Ja/nee - waar/niet waar
  • Meerkeuze
  • Keuzes in de juiste chronologische volgorde zetten
  • Opiniepeilingen en open vragen: het formuleren van woorden en zinnen op het kieskastje in sms-stijl.
  • Meerder juiste antwoorden zijn mogelijk
  • Vragen kunnen ad hoc in de les gesteld worden

Met de mogelijkheid om open vragen te stellen, kan iedereen in de klas zijn of haar input geven.  Leerlingen kunnen hun mening kenbaar maken door teksten te formuleren op het toetsenbord van ACTIVexpression en deze teksten naar het bord te sturen. De antwoorden verschijnen via de software op het bord waardoor interactie ontstaat. Iedereen antwoord kan geven zonder dat antwoorden door elkaar geroepen worden, ieders mening/antwoord telt. Afwisseling in het leerproces is ook een belangrijk pluspunt: doordat de vragen , al dan niet ad hoc geformuleerd, door de hele groep beantwoord kunnen worden. Dit alles maakt het communicatieproces tussen leerkracht en leerlingen (en leerlingen onderling) ook nog eens interactief.

Nieuws

De nieuwe site van www.schreinerprojectie.nl Voorheen beamerpartner. Middels een login hebben wij voor de educatieve sector een complete website met alle prijzen en produktinfo. Behoort u niet tot de educatieve sector mail ons dan middels onsOpent interne link in huidig venster contact formulier